รายชื่อทั้งหมด

agrwbc's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2524

นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช

ajuly13cmu's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2547
  1. การวางยาสลบ และการใช้ยาสงบประสาทในสัตว์ตระกูลม้า
  2. โรคข้อเสื่อมในสัตว์ตระกูลม้า
  3. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะขี่ม้าเพื่อการพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ
  4. การใช้สัตว์ในการบำบัดมนุษย์
  5. การใช้ม้าในพื้นที่ภูเขา โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ajnaris's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ศัลยกรรมทางสัตวแพทย์ การวางยาสลบและยาแก้ปวดในสัตว์​ การทำงานของหลอดเลือดหัวใจขนาดย่อย

vasupol.k's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553
dr.charan's picture
ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527

ศัลยศาสตร์ตกแต่งเพื่อเสริมสร้าง แก้ไขความพิการบนใบหน้า ชนิดรุนแรง ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสวย