ประวัติส่วนตัว

prakitpom's picture
ธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534

ดร. ประกิจ ณรงค์ตะณุพล

Ph.D. in Financial, Indiana University at Bloomington, IN., USA.

บจก. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก