รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภา เทียมจรัส

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2544

สาขาที่สนใจ

Context-Aware and Pervasive Sensing, Body Sensor Networks and Applications, Sensor Fusion, Machine Learning, Sound and Signal Processing, and Assistive Technology

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

เกียรติประวัติ

- 2017 Winner of the Mid-career Research Award from Newton Fund and Thailand Research Fund

- 2016 Awarded for Newton Fund PD Programme for Midcareer Researchers

- 2016 Distinguished Service Award from IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

- 2012 Outstanding Research Award for Excellence Research Output Category from Thammasat University

- 2011 Outstanding Research Award for Award from External Organization Category from Thammasat University

- 2011 Outstanding Doctoral Dissertation Award from the National Research Council of Thailand (NRCT)

- 2011 True Innovation Award: Inno Tree 2011 (Bronze)

- 2011 Best paper award in the International Conference in Wearable and Implantable Body Sensor Networks (with S. Vutinuntakasame and V. Jaijongrak)

- 2010 Finalist for “Telecom Prototype Award” from the Telecommunications Research and Industrial Development Institute (with K. Zintus-art, S. Saetia, V. Pongparnich, and C. Nattee)

- 2001-2007 A scholarship to pursue for a PhD from the Ananda Mahidol Foundation

- 1997-2000 Academic achievement awards in all academic years both from SIIT and Thammasat University

ประวัติการศึกษา

- 2003-2007 PhD in Computing
Visual Information Processing Research Group
Imperial College, London

- 2002-2003 MPhil. Speech, Text Processing and Internet Technology
University of Cambridge

- 2001-2002 MSc. Advanced Computing (Thesis with distinction)
Imperial College London

- 1997-2001 BSc. in Information Technology (AGPA: 3.95 – first honor, gold medal)
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT),
Thammasat University

ประวัติการทำงาน

- 2017-ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (part-time), บริษัท เซอร์ทิส จำกัด
- 2012-ปัจจุบัน นักวิจัย, เนคเทค
- 2012-2014 ที่ปรึกษา/โปรแกรมเมอร์ บริษัท จิตตะ ดาตาซิสเต็ม จำกัด
- 2008-2012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์