รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย กฤตเมธ เตชศรีศักดิ์สกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2555

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

- 2008 - 2012 BSc in Information Technology, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University
- 2012 - 2013 MRes in Medical Robotics and Image Guided Intervention, Imperial College London