รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. never

ประวัติการศึกษา

M.B.A.; Ph.D. in Management Information Systems, Ohio State University, Columbus, Kent State University, Kent, OH., USA.

ประวัติการทำงาน

สำนักงานเอินส์ทแอนด์-ยัง จำกัด ชั้น 33 เลครัชดา, 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110,