รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ฐิติมา ตั้งเลิศไพบูลย์ (ศรศรีวิชัย)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2523

สาขาที่สนใจ

Food Manufacturing

ตำแหน่งปัจจุบัน

General Manager

ประวัติการศึกษา

M.Sc. (Food Engineering); Ph.D. in Food Technology Food Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.;Cornell University, Ithaca, NY., USA

ประวัติการทำงาน

บริษัท ไพรโอเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 741 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู 10280