รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. สุพิสา ชัยชนะวงศ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2543

สาขาที่สนใจ

Integrated Circuit : System, archetecture, circuit design

ตำแหน่งปัจจุบัน

Engineer

ประวัติการศึกษา

M.S. Electrical Engineering, Stanford University, Stanford, CA, USA

Ph.D. Electrical and Computer Engineering, University of California, San Diego, CA, USA