รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. นพ. สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2511

ประวัติการศึกษา

American Board of Orthopedic Surgery in Orthopedic Surgery, Albany Medical Center, Albany, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

เกษียณอายุ ปัจจุบันทำคลีนิคส่วนตัวและเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200