รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ศิริพร ศิริขวัญชัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2524

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Seed Storage for Genetic Conservation, Reading University, UK.

ประวัติการทำงาน

มูลนิธิธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ. ปทุมธานี 12120