รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผศ.สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ (ดิษเสถียร)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2546

สาขาที่สนใจ

อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

M.S., Ph.D. in Clinical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, CO., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย