รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. ปรีดา มาลาสิทธิ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2516

ประวัติการศึกษา

Member of the Royal College of Physicians (London) in Immunology, Hammersmith Hospital, London, UK.

ประวัติการทำงาน

เกษียณอายุ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล