รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย ปราโมทย์ ไม้กลัด

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2507

ประวัติการศึกษา

Master of Engineering: Irrigation and Water Resources Engineering in Irrigation Engineering, University of California at Davis, CA., USA.

ประวัติการทำงาน

สมาชิกวุฒิสภา 220 ซอยประชาชื่น 37, ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800