รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. ประกิจ ณรงค์ตะณุพล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2534

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Financial, Indiana University at Bloomington, IN., USA.

ประวัติการทำงาน

บจก. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก