รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย พิศุทธ์ อรรถกมล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2539

สาขาที่สนใจ

International Commercial Arbitration
Employment Laws & Disputes

ตำแหน่งปัจจุบัน

Partner

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B.A. (Law) L.L.M. in Law, University of Cambridge, UK.
LL.M. (Corporate & Commercial Laws), University College London, UK

ประวัติการทำงาน

Baker & McKenzie Co. Ltd., 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 22-25 พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500