รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ปฐมาภรณ์ บุษปธำรงค์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2528

ประวัติการศึกษา

PhD (Social Work), University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียน (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งเอเซีย)