รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย นพดล ปัทมะ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2528

ประวัติการศึกษา

B.A. in Law; L.L.M.; Barrister at Law in Law, Oxford University; London University; Lincoln's Inn., UK.

ประวัติการทำงาน

252/119 อาคารสำนักงานเมืองไทย ภัทร 2 ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10320