รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. นิรมล จินดานุวัฒน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2532

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Management, University of California at Irvine, CA., USA.

ประวัติการทำงาน

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 388 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400