รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2529

ประวัติการศึกษา

L.L.M.; L.L.M. in Law, Harvard University Cambridge, MA.; University of Chicago, IL., USA.

ประวัติการทำงาน

บจก. รอยัล แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ชั้น 5 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กทม. 10330