รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. น.สพ. ดร. มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2520

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Clinical Sciences, Colorado State University, Fort Collins, CO., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย