รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นางสาว จินตนา พิศนาคะ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2526

ประวัติการศึกษา

ขอเลิกสัญญาก่อนจบ in L'historie du Troche Orient, Sorbonne University, Paris, France.

ประวัติการทำงาน

โรงเรียนเตรียมอุดม (ศิลปภาษา) ปทุมวัน กทม. 10330