รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2535

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Mathematics, Cornell University, Ithaca, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย