รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย กนกศักดิ์ สุทธิบุตร

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2508

ประวัติการศึกษา

Training Daimler-Benz, Germany

ประวัติการทำงาน

มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล