รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พันตรี นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2540

ประวัติการศึกษา

Certificate Fellowship in Adult and Pediatric Cardiac Surgery in Cardiology Surgery, University of British Columbia, Vancouver, Canada.

ประวัติการทำงาน

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ