รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. จิตรา อนุราษฎร์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2513

ประวัติการศึกษา

ไม่มีรายงาน in Internal Medicine Allergy and Clinical Immunology, VA Hospital, Boston, Boston, MA., USA.;University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa, USA.

ประวัติการทำงาน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กทม. 10110