รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. พญ. จริยา เลิศอรรฆยมณี

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2526

ประวัติการศึกษา

Fellow of Faculty of Anaesthetics; Royal College of Surgeons in Anaesthetics, Guy's Hospital, London, UK.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาวิสัญญี ร.พ. ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล