รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. รัชพงษ์ วังธนากร

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2537

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Agricultural Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, IL., USA.

ประวัติการทำงาน

Bristol-Myers Squibb Co.,Ltd. 10/10-11 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540