รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. กฤชชลัช ฐิติกมล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2536

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Computer Science, University of Maryland, College Park, MD., USA.

ประวัติการทำงาน

Total Access Communication PLC. (dtac) 388 อ.จามจุรีสแควร์ พญาไท กทม. 10330