รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. เกียรติคุณ พญ. จินตนา ศิรินาวิน

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2513

ประวัติการศึกษา

Certificate of Postdoctoral Clinical Fellowship in Medical Genetics; M.R.C.P. (U.K.) (Membership of the Royal Colleges of Physicians of the (United Kingdom) in Medical Genetics, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, PA., USA.; University of Oregon Medical School, Portland, OR., USA.,

ประวัติการทำงาน

เกษียณอายุ