รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2530

ประวัติการศึกษา

Ph.D. MS. in Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA.; University of Illinois at Urbana - Champaign, IL., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขอลาราชการพาลูกไปรักษาตัวที่ Australia 2 ปี)