รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2547

สาขาที่สนใจ

1. การวางยาสลบ และการใช้ยาสงบประสาทในสัตว์ตระกูลม้า
2. โรคข้อเสื่อมในสัตว์ตระกูลม้า
3. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขณะขี่ม้าเพื่อการพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ
4. การใช้สัตว์ในการบำบัดมนุษย์
5. การใช้ม้าในพื้นที่ภูเขา โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. Veterinary Pathology, The University of Liverpool, United Kingdom (2551)
- วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
- สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)

ประวัติการทำงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 50100