รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ.น.สพ.ดร. นริศ เต็งชัยศรี

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2541

สาขาที่สนใจ

ศัลยกรรมทางสัตวแพทย์
การวางยาสลบและยาแก้ปวดในสัตว์​
การทำงานของหลอดเลือดหัวใจขนาดย่อย

เกียรติประวัติ

สายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2556

ประวัติการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2540
- Ph.D. (Biomedical Sciences) Texas A&M University Health Science Center ปี 2546
- Post-doctoral Fellows (Dept. of Anesthesiology and Critical Care Medicine) Johns Hopkins University ปี 2546-2547

ประวัติการทำงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์