รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2551

สาขาที่สนใจ

Human, medical and clinical genetics

ตำแหน่งปัจจุบัน

Fellow Physician

เกียรติประวัติ

ACMG foundation /Horizon Pharma clinical genetics training award 2016-2017

ประวัติการศึกษา

MD Chulalongkorn University
Diplomate Thai Board of Internal Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital
Diplomate American Board of Internal Medicine, Einstein Medical Center
Postgraduate Research DPhil candidate in Human Genetics, University of Oxford
Studying Clinical Genetics,
University of Washington Medical Center,
Seattle, WA, USA

ประวัติการทำงาน

Instructor
Division of Medical Genetics
Department of Medicine
Chulalongkorn University