รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2550

สาขาที่สนใจ

- Data Science
- Technology
- Optimization
- Transportation
- Education

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. in Operations Research, Massachusetts Institute of Technology, USA
- Dual M.S. in Transportation and Operations Research, Massachusetts Institute of Technology, USA
- B.Eng. (Computer Engineer), Chulalongkorn University, Thailand

ประวัติการทำงาน

Data Scientist, Facebook Inc, Menlo Park, USA.