รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร. พิชญ พัฒนสัตยวงศ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

เกียรติประวัติ

- 2013: Award for Excellence in Teaching, Faculty of Natural Sciences, Imperial College London, London, UK
- 2009: Anandamahidol Foundation Postgraduate Scholarship, Anandamahidol Foundation under the Royal Patronage of His Majesty the King of Thailand
- 2008: SPIE Academic Excellence Award, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), USA
- 2008: Academic Excellence Award, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
- 2005: ISE Full Scholarship, International School of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ประวัติการศึกษา

- PhD (Solid State Physics - Plastic Electronics), Imperial College London,UK.
- MSc (Physics), Imperial College London, UK.
- BEng (Nano-Engineering), Chulalongkorn University, Thailand