รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นพ ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

เกียรติประวัติ

Certificate
- Thai Board of Internal Medicine
- Thai Board of Cardiology

ประวัติการศึกษา

- 1980, B.Sc. Faculty of Science. Prince of Songkla University , Thailand
- 1982, Faculty of Medicine. Prince of Songkla University , Thailand
- 1982, Internship Siriraj Hospital Mahidol Universisty Bangkok Thailand
- 1983, Residentcy Training in Internal Medicine Chulalongkorn Hospital Bangkok Thailand
- 1989-1990, Clinical Research Fellow (Honorary) in Cardiology Program Faculty of Medicine, Division of Cardiology University of Alberta Hospitals Canada
- 1990-1991, Research Associate Department of Medicine, Division of Cardiovascular Medicine University of California at Davis USA

ประวัติการทำงาน

- 1986-1989 Instructor, Cardiology Unit Faculty of Medicine Prince of Songkla University
- 1989-1994 Assistant Professor , Cardiology Unit Faculty of Medicine Prince of Songkla University
- 1992-1994 Assistant Dean , Faculty of Medicine Prince of Songkla University
- 1998 - present Internist and Cardiologist Vichaiyut Hospital Bangkok Thailand
- 2006 - present Co-Editor of Thai Heart Journal
- 2008 - present Deputy Editor of ASEAN Heart Journal