รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

อ.ดร.ทพญ. สุพาณี บูรณธรรม

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

Lecturer

ประวัติการศึกษา

- DDS, Chulalongkorn University, Thailand
- Dip.in Clin.Sc. (Prosthodontics), : Dental Material and Maxillofacial Prosthesis
- Ph.D., Iowa University, USA