รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. จรัส สุวรรณเวลา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ประสาทศัลยศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

เกษียณอายุ

ประวัติการศึกษา

- Neuro-Surgery, Baptist Hospital; Bowman Gray School of Medicine; Wake Forest University, Winston-Salem, N.C., USA., Master of Sciences, American Board of Neurological Surgery