รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. ไพบูลย์ สุทธิวรรณ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ศัลยศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

เกษียณอายุ

ประวัติการศึกษา

- Surgery, Mayo Graduate School of Medicine, Minnesota, MN.; University of Texas, San Antonio, TX., USA., American Board of Surgery;
- Certificate in Pediatric Surgery; F.A.C.S.