รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นพ. ปรีชา สุพันธุ์วณิช

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ประวัติการศึกษา

- University of Colorado, Denver, CO., USA. American Board of Plastic Surgery, F.A.C.S.