รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นพ. มาโนช โชคแจ่มใส

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Medical Education

ประวัติการศึกษา

- The Center of Medical Education, University of Dundee, Dundee, Scotland, UK. M.Sc.