รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

อณูพันธุศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- Tufts University School of Medicine, Boston, MA., USA., Fellowship for Maternal-Fetal Medicine and Perinatal Genetics