รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ม.ร.ว. ฐวิศวากร วรวรรณ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Mechanical Engineering

ตำแหน่งปัจจุบัน

เกษียณอายุ

ประวัติการศึกษา

- Grove City College, Grove City, PA., USA.
- ดูงาน การสร้างรถจักรดีเซลไฮดรอลิก ณ บริษัทกรุ๊ป เมืองเอสเซ่น เป็นเวลา 1 ปี